Schildgen-Café

Begegnungscafé Himmel un Ääd e. V. schließt sich der Kaffeekampagne "Rheinische Affaire" an

v.l.: Stephan Kuhmann (Regionalleiter Volksbank Berg), Achim Rieks (Himmel un Ääd e. V.)

‚Schildgen-Café‘ - fair & bio - ein neues Projekt von Himmel un Ääd